THƯ VIỆN LUẬN VĂN
  • Thông tin liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất Vui lòng nhắn tin trực tiếp vào fanpage :
    Hoặc có thể gửi mail cho chúng tôi qua email : lienlacluanvan@gmail.com
  • FanPage Facebook
  • Liên Hệ Hỗ Trợ

Luận Văn Luận Văn Tiến Sĩ

Xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 :

Xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 :


Cơ sở khoa học cho việc xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực; Thực trạng xác định và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông Cửu Long th ...


Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :

Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020 :


Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020


Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty công nghiệp xi mặng Việt Nam đến năm 2020 :

Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty công nghiệp xi mặng Việt Nam đến năm 2020 :


Tổng quan về lý thuyết liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp; Giới thiệu khái quát về Tổng công ty công nghiệp xi mặng Việt Nam và đánh giá ...


Mặt trái đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam :

Mặt trái đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam :


Thực trạng và mặt trái đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam


Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ :

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ :


Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ


Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :

Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :


Cơ sở lý luận chung về du lịch. Thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn Tây Nguyên. Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 trong quá trình hội nhập kinh ...


Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đến năm 2020 :

Giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát triển đến năm 2020 :


Cơ sở khoa học về phát triển doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp. Thực trạng phát triển doanh nghiệp và chính ...


Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :

Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :


Tổng quan, thực trạng tín dụng, giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam


Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 :

Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 :


Tổng quan và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020


Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :

Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam :


Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam


Giải pháp hình thành và phát triển quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam :

Giải pháp hình thành và phát triển quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam :


Tổng quan về quỹ đầu tư chỉ số. Phân tích các yếu tố tác động đến quỹ đầu tư chỉ số. Bài học kinh nghiệm từ quỹ đầu tư chỉ số trên thế giới và đánh giá điều kiệ ...


Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :


Cơ sở khoa học về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia. Giải phá ...


Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường OTC Việt Nam :

Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường OTC Việt Nam :


Thực trạng và xây dựng giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường OTC Việt Nam


Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :


Thực trạng và giải pháp nghiên cứu bán khống cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam


Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong quá trình hội nhập :

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong quá trình hội nhập :


- Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp; Thực trạng hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát ...


Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020 :

Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới cho sản phẩm chè của Việt Nam đến năm 2020 :


Cơ sở khoa học về hoạch định chiến lược thâm nhập thị trƣờng thế giới của ngành hàng . Tình hình sản xuất, xuất khẩu chè và thâm nhập thị trƣờng thế giới của ch ...


Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 :

Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 :


Cơ sở khoa học về lợi thế cạnh tranh và các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho siêu thị. Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các ...


Hình thức hợp tác công - tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :

Hình thức hợp tác công - tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :


Hợp tác công - tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam


Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam :

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam :


Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam


Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam :

Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam :


Xây dựng và kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình: doanh nghiệp bất động sản Việt Nam