THƯ VIỆN LUẬN VĂN
  • Thông tin liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất Vui lòng nhắn tin trực tiếp vào fanpage :
    Hoặc có thể gửi mail cho chúng tôi qua email : lienlacluanvan@gmail.com
  • FanPage Facebook
  • Liên Hệ Hỗ Trợ

Luận Văn Luận Văn Thạc Sĩ

State structure and economic development: The political economy of Thailand and the Philippines :

State structure and economic development: The political economy of Thailand and the Philippines :


This dissertation investigates the factors that account for different economic performance among late developing countries that are vulnerable to external shock ...


A systems-based approach to assessing leadership styles in engineers :

A systems-based approach to assessing leadership styles in engineers :


There is a widely recognized gap in the skill set of newly graduated engineers and the needs and expectations of industry. The Accreditation Board of Engineerin ...


Định giá cổ phần ngân hàng :

Định giá cổ phần ngân hàng :


Định giá cổ phần ngân hàng :


Thẩm định giá trị khu chế xuất Tân Thuận :

Thẩm định giá trị khu chế xuất Tân Thuận :


Thẩm định giá trị khu chế xuất Tân Thuận :


Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :

Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :


Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :


Thẩm định giá trị thương hiệu Incomex cho mục đích quản trị thương hiệu :

Thẩm định giá trị thương hiệu Incomex cho mục đích quản trị thương hiệu :


Thẩm định giá trị thương hiệu Incomex cho mục đích quản trị thương hiệu :


Các yếu tố quyết định lựa chọn khai thuế qua mạng: nghiên cứu tình huống tại chi cục thuế quận 7 :

Các yếu tố quyết định lựa chọn khai thuế qua mạng: nghiên cứu tình huống tại chi cục thuế quận 7 :


Tổng quan kê khai thuế qua mạng - Nghiên cứu tình hình tại chi cục thuế quận 7; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; ; Phân tích và thảo luận; Kết luận và k ...


Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tự tạo việc làm của Quỹ CEP :

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tự tạo việc làm của Quỹ CEP :


Tổng quan về tài chính vi mô; Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tự tạo việc làm của Quỹ CEP; Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tự tạo vi ...


Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị CO.Opmart đến 2020 :

Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị CO.Opmart đến 2020 :


Cơ sở lý thuyết hệ thống siêu thị và năng lực cạnh tranh; Thực trạng năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị CO.Opmart; Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ th ...


Hoàn thiện cho vay dựa trên hàng tồn kho và khoản phải thu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh An Phú :

Hoàn thiện cho vay dựa trên hàng tồn kho và khoản phải thu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh An Phú :


Lý luận chung về hoạt động cho vay dựa trên hàng tồn kho và khoản phải thu đối với doanh nghiệp SME tại Ngân hàng thương mại; Thực trạng về hoạt động cho vay dự ...


Các yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động tại TP. Hồ Chí Minh :

Các yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động tại TP. Hồ Chí Minh :


Tổng quan về thị trường viễn thông tại Việt Nam; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu


Đo lường sự hài lòng của người sử dụng lao động đối với dịch vụ hành chính công tại bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh :

Đo lường sự hài lòng của người sử dụng lao động đối với dịch vụ hành chính công tại bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh :


Cơ sở lý thuyết về dịch vụ hành chính; Thực trạng dịch vụ hành chính công tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả ngh ...


Phát triển hoạt động sản xuất cá cảnh trong nền nông nghiệp đô thị thành phố Hồ Chí Minh :

Phát triển hoạt động sản xuất cá cảnh trong nền nông nghiệp đô thị thành phố Hồ Chí Minh :


Phần mở đầu; Nông nghiệp độ thị, hoạt động sản xuất cá cảnh ở một số nước khu vực Đông Nam Á và tổng quan các nghiên cứu trong nước; Phương pháp nghiên cứu và d ...


Giải pháp hoàn thiện hoạt động định giá tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn :

Giải pháp hoàn thiện hoạt động định giá tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn :


Tổng quan về định giá tài sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại; Thực trạng hoạt động định giá tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Giải pháp hoàn thiện ...


Work Autonomy and Job Involvement

Work Autonomy and Job Involvement


Introduction; Literature Review; Research Methodolody; Data Analysis and Findings; Conclusions, Discussions, and Recommendations


Credit Quality Improvement at Acledabank PLC

Credit Quality Improvement at Acledabank PLC


Credit Quality of Commercial Bank; The Reality of Credit of Acleda Bank PLC; Solution to Improve Credit Quality of Acleda Bank PLC


Labor Supply of Vietnamese Brides' Households - a Case Study in Vinh Long

Labor Supply of Vietnamese Brides' Households - a Case Study in Vinh Long


Introduction; Literature Review; Research Method; Labor Supply of Transnational Women's Households in Vinh Long; Recommendation; Conclusion


Tái cấu trúc dự án B.O.T cầu Phú Mỹ

Tái cấu trúc dự án B.O.T cầu Phú Mỹ


Giới thiệu; Nguyên nhân dự án không trả được nợ; Các phương án tái cấu trúc dự án; Kết luận và kiến nghị


Thẩm định dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4

Thẩm định dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4


Giới thiệu; Khung phân tích; Phân tích kinh tế; Phân tích tài chính; Kết luận và kiến nghị chính sách


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống xe buýt nhanh (BRT) của người dân thành phố Đà Nẵng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống xe buýt nhanh (BRT) của người dân thành phố Đà Nẵng


Giới thiệu đề tài; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Phân tích dữ liệu; Kết luận và kiến nghị